ATTRAKTIVE BOLIGER FOR ENHVER SMAG

I Langvad Bakker er der mulighed for at opføre boliger for enhver smag til både børnefamilier, par og singler. De omkring 250 boliger bliver vidt forskellige, og der kan både opføres parcelhuse, dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse og lejligheder, så der skabes en bred sammensætning af beboere i alle aldre.

Planen for området lægger op til, at boligerne opføres med en moderne arkitektur af gedigne kvalitetsmaterialer, så boligerne bidrager positivt til oplevelsen af byområdet. Der er plads til eksperimenterende arkitektur, hvis det ønskes.

Boliger i alle størrelser
For at sikre en stor variation får Langvad Bakker boliger i alle størrelser, ligesom hver boligenklave skal indeholde mindst to forskellige boligformer.

Det er samtidig et krav i kommunens plan for området, at højst 40 procent af områdets boligerne er villaer og traditionelle parcelhuse, og at boligernes højde og antal etager skal være forskellig rundt i området hensyn til oplevelsen af landskabet.

Naturen trækkes ind
Et centralt element i Langvad Bakker er et stort, grønt fællesareal, der trækker naturen ind i midten af området. Mod vest afgrænses området af en skov og et vildt landskab med en slugt, og mod øst genetableres et naturområde i form af et landbrugsareal, der omdannes til et overdrev.

Mange af boligerne kommer til at ligge direkte ud til det grønne fællesareal, og det kuperede terræn gør, at alle boligerne får udsigt til natur.

På fællesarealet kan der både opføres fælleshus og skabes rum til fritidsaktiviteter. Derudover får de enkelte boligenklaver mindre fællesarealer med eksempelvis legepladser til at understøtte de nære fællesskaber med de nærmeste naboer.