BYOMRÅDE UDBYGGES I ETAPER

Langvad Bakker udbygges i etaper, og de første etaper er to boligområder nord for Låsby Kirke og parcelhuskvarteret Klanghøj. De to områder er på i alt omkring 20 hektar og forventes at rumme den første tredjedel af byområdets boliger. 

Kommuneplantillægget, som gør det muligt at realisere Langvad Bakker, er vedtaget af Skanderborg Kommune i maj 2020. Det forventes, at lokalplanen for de første etaper igangsættes snarest. Herefter er det planen, at grundene i de to etaper sættes til salg.

Læs mere om processen bag udviklingen af området, via dette link

Området er bygget op af lag:
Landskab, natur, regnvand, kirkeindsigt, veje og boligområder.